Oproep:

  

Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden.

Het jaar 2017 is al weer een paar weken oud en wij zijn al weer volop bezig met activiteiten voor dit jaar.
Om dit te kunnen blijven doen is Wijkverenging Centrum Oost op zoek naar meer vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar mensen die het bestuur willen komen versterken en verrijken met nieuwe ideeën.
Ook zijn wij op zoek naar mensen die mee willen en kunnen helpen met hand en spandiensten (dit altijd in overleg).
Zeker voor de grotere activiteiten zoeken wij hulp daar deze anders niet meer georganiseerd kunnen worden, denk aan de
buitenspeeldag het opbouwen en opruimen van spel materiaal maar ook het begeleiden van kinderen bij een spel.
Ook voor het pleinfestijn zijn wij opzoek naar vrijwilligers die ook kunnen aanpakken als het nodig is en actief willen zijn tijdens dit gebeuren.
Op vrijdagavond 23 juni van ± 19.00 tot 22.00 vindt het opbouwen plaats, op zaterdag 24 juni vanaf ± 9.00 tot 24.00 uur de dag zelf (denk aan verkoop van koffie, thee, broodjes, bardienst, bevoorrading en springkussen bijvoorbeeld) en natuurlijk de zondagochtend v.a. ± 9.00 tot 12.00 uur het opruimen.

Wat brengt het u op, buiten een voldaan gevoel?
U leert andere mensen kennen en kunt nieuwe contacten leggen, en met de juiste inzet van elkaar een gezellige dag hebben o.a.

De wijk en zijn bewoners kunnen niet zonder U, en we moeten en kunnen er samen iets van maken.
Uiteindelijk maken vele handen licht werk.

 

Welkom op onze website.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn de Wijkvereniging Centrum Oost Etten-Leur.

Sinds wanneer?

Wij bestaan officieel al sinds 1994, 11 april om precies te zijn.

Waarom?

Deze vereniging heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk.   

Hoe?

Het ontplooien en stimuleren van activiteiten gericht op de vorming, vrijetijdsbesteding en ontspanning van de wijkbewoners.

- Hierbij valt te denken aan activiteiten als, sjoelen, darten, koersballen, beugelen, jeu de boules, (kinder)bingo, bloemschikken ed. Maar daarnaast  ook Buitenspeeldagen, Burendagen en Pleinfestijnen. En niet te vergeten de vele activiteiten die met de feestdagen worden georganiseerd!

Daarnaast heeft de vereniging tot doel om de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen en het bevorderen van de communicatie en de samenwerking met overheden en belangengroepen. Hierbij valt ook te denken aan het plaatsen en/of verplaatsen van bepaalde voorzieningen.    

Waar?

Het gebied van Centrum Oost loopt van de Markt, tot aan het spoor, om vervolgens bij de Schoonhout om te keren en via de Parklaan terug te leiden naar de Markt.

 

 

Wijkgebouw De Linde

 
 

Enquete

Waar woont u in Centrum Oost?
 

Plattegrond CO